3K plaforma

3K platforma je uskupení pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

3K Platforma

Z důvodu naplnění požadavku Kategorizace byla zřízena pracovní skupina Destinační agentury Brdy organizační složky Ekologického centra Orlov o.p.s., která se schází v pravidelných intervalech jednou za 3 měsíce. Kromě pracovní skupiny v rámci Destinační agentury Brdy pracují oborové skupiny, které jsou specificky zaměřené (přírodovědná, historická, vojenská, marketingová). Jejich předsedové jsou členy pracovní skupiny, dochází tak k rychlému přenosu informací a větší flexibilitě v řízení destinace, které se odráží v jednodušším zavádění nových nápadů.

Díky pracovní skupině a oborovým skupinám tak dochází k naplnění principu komunikace, kooperace a koordinace, které jsou základem pro efektivní destinační spolupráci. Pracovní skupina se zabývá praktickými otázkami cestovního ruchu v návaznosti na specifické podmínky regionu a jeho historický a demografický vývoj. Pracovní a oborové skupiny usilují o interpretaci přírodního a historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu a podporu podnikatelských subjektů. Přispívají ke zkvalitnění podmínek cestovního ruchu a k šetrnému ekologickému rozvoji nabídek pro návštěvníky regionu.

Členové 3K Platformy:

RNDr. Martin Lang – Strašice (předseda oborové komise historie a vojenství), Ing. Pavla Staňková – Ekologické Centrum Orlov o.p.s (předsedkyně oborové komise přírodovědné), MVDr. Luboš Gardoň – vedoucí kanceláře Destinační agentury Brdy (předseda marketingové oborové skupiny), Jiří Hahner – Strašice (starosta), Vlastimil Sýkora – Mirošov (starosta), Jindřich Jindřich – Spálené Poříčí (starosta)

Termíny zasedání 3K Platformy a oborových skupin v roce 2021:

Termíny zasedání 3K Platformy a oborových skupin v roce 2020:

Termíny zasedání 3K Platformy a oborových skupin v roce 2019:

Termíny zasedání 3K Platformy a oborových skupin v roce 2018: