Agentura ochrany přírody a krajiny ČR mapuje významné stromy v Brdech

Brdy, to jsou hlavně lesy. Ačkoli se jedná o komplexní ekosystémy, my lidé v nich vidíme především stromy. Není ale strom jako strom. Některým se poštěstí narůst tak, že tvoří významné krajinné prvky a dostává se jim zvláštní ochrany. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) v současnosti takové dřeviny na území Brd mapuje. A protože spousta turistů, trampů a milovníků přírody má Brdy prochozené skrz naskrz, vyzývá ke spolupráci i veřejnost.

Památné lípy U Křížku v Mirošově

Památné lípy U Křížku v Mirošově

Významným stromem je myšlen takový listnáč, jehož obvod kmene přesahuje 350 cm, jehličnan s obvodem kmene přes 300 cm nebo ovocná dřevina s obvodem kmene přes 200 cm. Takových stromů samozřejmě nejsou plné lesy. Rostou nejčastěji na hůře dostupných místech a periferiích, kam se těžař často nevydává nebo naopak v místech, kde dříve žili lidé a právě prastaré stromy tu zůstaly jako určité memento. Padrť, Hrachoviště, Kolvín, Skelná huť, nebo i vrchol Kamenné či okolí Břízkovce – tam všude už jsou podobní velikáni zmapovaní.

A jak se mapování zúčastnit? Stačí informace o stromu a jeho fotografii nahrát do terénní mapovací aplikace Survey 123 for ArcGIS nebo do formuláře na stránkách stromyvbrdech.nature.cz. Tam také naleznete všechny důležité informace.

Aktuálně databáze čítá téměř padesátku významných stromů a další jistě ještě přibudou. Z nich pak odborníci z AOPK vyberou ty nejzajímavější, které si zaslouží status památných. Takto jsou nyní chráněny například buky lesní v Teslínech a v Orlově, douglaska u třítrubeckého zámečku, duby na Záběhlé nebo javor klen na Hrachovišti. V podbrdských městech a obcích a jejich okolí rostou takových stromů desítky. Snahu zachovat je ve spolupráci s majiteli a správci konkrétních území však AOPK slibuje pro všechny významné stromy, nejen pro ty, které získají status památných.

You may also like...