Destinační agentura Brdy

Destinační agentura Brdy je organizační složkou Ekologického centra Orlov o.p.s.

Partneři destinační agentury Brdy:

Do projektu destinačního managementu se zapojili:

Destinační agentura Brdy se zaměřuje na region Brdy, jde o území, které je vyznačeno na mapě.

DA Brdy se snaží koncepčně vytvářet návštěvnickou strukturu pro oblast Brd a připravuje podporu návštěvnické struktury nejen tvorbou nových aktivit, ale i spoluprací s ostatními zainteresovanými subjekty v regionu.
Na základě dohody partnerů zahajuje projekt Destinační agentury Brdy – destinační management. Tento projekt vytváří ucelený systém zpracování problematiky rozšíření atraktivity regionu Brd se všemi aspekty cestovního ruchu a poskytuje profesionální servis návštěvníkům, což vede ke zvýšení zájmu o Brdy.

Projekt je dobrovolný a účast v něm záleží na zájmu jedince, společnosti, obce o zapojení. Zájemci o zapojení do projektu destinačního managementu kantaktujte nás na: dabrdy@eco-centrum.cz

Víme, že existuje mnoho snah a názorů, ale domníváme se, že existuje společný zájem o uchopení potenciálu nově zpřístupněného území. Musíme si uvědomit přínos společného postupu při zvýšení návštěvnosti regionu. Tato skutečnost přináší přínos nejen ekonomický, ale zvyšuje se i prestiž měst, obcí a organizací v regionu. Přináší to nejen zvýšení pracovních míst, ale i další problémy jako je infrastruktura, doprava, ochrana přírody a další.

Věříme, že webové stránky Destinační agentury Brdy se stanou místem informací o dění v regionu Brdy. Naleznete na nich veškeré možnosti ubytovací, stravovací, ale také tipy na výlety a informace o dění v Brdech.