Destinační agentura Brdy

Destinační agentura Brdy (org. složka Ekologického centra Orlov o.p.s.) se v březnu 2022 přejmenovala na POBRDÍ.

Partneři DMO:

Do projektu destinačního managementu se zapojili:

DMO se zaměřuje na region v Plzeňském kraji. Území je vyznačeno na mapě.

DMO se snaží koncepčně vytvářet návštěvnickou strukturu pro oblast Brd a připravuje podporu návštěvnické struktury nejen tvorbou nových aktivit, ale i spoluprací s ostatními zainteresovanými subjekty v regionu.
Na základě dohody partnerů zahajuje projekt DMO – destinační management. Tento projekt vytváří ucelený systém zpracování problematiky rozšíření atraktivity regionu Brd se všemi aspekty cestovního ruchu a poskytuje profesionální servis návštěvníkům, což vede ke zvýšení zájmu o Brdy.

Projekt je dobrovolný a účast v něm záleží na zájmu jedince, společnosti, obce o zapojení. Zájemci o zapojení do projektu destinačního managementu kontaktujte nás na: dabrdy@eco-centrum.cz

Víme, že existuje mnoho snah a názorů, ale domníváme se, že existuje společný zájem o uchopení potenciálu nově zpřístupněného území. Musíme si uvědomit přínos společného postupu při zvýšení návštěvnosti regionu. Tato skutečnost přináší přínos nejen ekonomický, ale zvyšuje se i prestiž měst, obcí a organizací v regionu. Přináší to nejen zvýšení pracovních míst, ale i další problémy jako je infrastruktura, doprava, ochrana přírody a další.

Věříme, že webové stránky TO Barrandien se stanou místem informací o dění v regionu. Naleznete na nich veškeré možnosti ubytovací, stravovací, ale také tipy na výlety a informace o dění v něm.