Informace o projektech

Projekt: Barrandien – Příběhy pravěku – jedno velké dobrodružství (2020)

Jako oblastní DMO, která působí na území  Plzeňského kraje a Národního Geoparku Barrandien, jsme se rozhodli realizovat projekt Geopark Barrandien – Příběhy pravěku- „jedno velké dobrodružství“. Projektové území Plzeňského kraje přináší zajímavé podněty pro rozšíření nabídky a služeb cestovního ruchu s inovativním pohledem na využití geologického a paleontologického bohatství regionu. Důležitou aktivitou je příprava věrnostní TRILOBITKArty se zapojením místních podnikatelských subjektů.

Projekt: Destinační agentura Brdy – Oblastní destinační management Plzeňského kraje (2019)

Destinační agentura Brdy je org. složka Ekologického centra Orlov o.p.s. se věnuje rozvoji cestovního ruchu v regionu Brdy. Po zrušení vojenského újezdu se Brdy otevřely veřejnosti. Území, které bylo po dobu 90 let uzavřeno veřejnosti se stalo novou turistickou destinací. Vzhledem ke specifice ochrany přírody se věnujeme podpoře CR na základech šetrné turistiky, připravuje programy pro návštěvníky. S partnery a dalšími subjekty v CR podporujeme jeho rozvoj.

Projekt: Destinační agentura Brdy – Nová destinace cestovního ruchu ČR (2018)

Projekt vyl věnován regionu Brdy, který je významnou oblastí cestovního ruchu. Vzhledem k situaci, která vznikla zrušením VÚ Brdy a vyhlášením CHKO Brdy, se Brdy staly úplně novou turistikou oblastí v ČR. Brdy se musí vyrovnat s novou situací. Území, které bylo na 90 let veřejnosti uzavřeno a nyní se nachází na začátku rozvoje cestovní ruchu, je v zcela specifických podmínkách.