Jaro je čas hnízdění ptáků, v Brdech i těch velmi zajímavých

Jaro v přírodě má většina z nás spojené hlavně se svěží zelení listů a pestrými barvami květů. Ti zvukově vnímavější ale moc dobře vědí, že jde také o dobu ptačích symfonií, často spojitelnou s jejich rozmnožováním. Oteplení na konci zimy totiž i opeřence svádí k milostným hrátkám a hnízdění. V Brdech přitom v této době hnízdí řada velmi zajímavých druhů.

Čáp bílý, zdroj: Pixabay

Čáp bílý, zdroj: Pixabay

Začněme ale pod nejvyššími kopci středních Čech. Už řadu týdnů zvedají obyvatelé řady podbrdských měst a obcí oči vzhůru, aby se pokochali elegantní siluetou našeho největšího brodivého ptáka. Čáp bílý k naší civilizaci přilnul a uvítal existenci starých komínů coby výborných míst k zahnízdění. My naopak v předjaří rádi vítáme čápy, neboť nám vlévají do žil naději, že i tato zima právě končí. Koncem dubna a začátkem května se obvykle líhnou mláďata, a tak ptačí představení ve výškách brzy získá nový děj. Škoda, že jeho bratranec čáp černý žije raději skrytě. I na něj lze ale v Brdech narazit.

Pohybem mláďat oděných do prachového peří již nejspíše žijí i hnízda vládců brdské oblohy. Orel mořský obvykle začíná hnízdit během února a mladí orlíci, kterým by v té době status vrcholného predátora hádal málokdo, prorazí vaječnou skořápku v březnu. Jejich rodiče však čeká náročná práce až do poloviny léta.

Kulíšek nejmenší, foto: Správa CHKO Brdy

Kulíšek nejmenší, foto: Správa CHKO Brdy

Od Goliáše k Davidovi. Dalším zajímavým druhem brdského ptačího jara je kulíšek nejmenší. Naše nejmenší sova žije v jehličnatých nebo smíšených lesích s dostatkem doupných stromů. Těch je naštěstí v Brdech celkem dost. Vidět sovího trpaslíka je vzácné. Obvykle tomu brání jeho velikost většího vrabce i výborné maskování. Zprávy o každém pozorování uvítá i Správa CHKO Brdy. Monitoring sov v letech 2014 až 2017 v Jižních Brdech a jihovýchodní části Středních Brd ukázal, že na celém území CHKO Brdy je minimálně 50 okrsků tohoto silně ohroženého ptáka. Dohromady s výskytem sýce rousného jsou tak naplněny dokonce vědecká kritéria pro navržení CHKO Brdy jako ptačí oblasti v rámci evropské sítě NATURA 2000.

zdroj: Wikipedia, Správa CHKO Brdy