Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků

Od konce roku 2019 najdou turisté v samotném centru Středních Brd další zajímavost. K zaniklým obcím, velkým i menším rybníkům, majestátním kopcům, hlubokým lesům a biologicky bohatým potokům a potůčkům přibyla naučná stezka. Její název zní Okolím Padrťských rybníků. Procházku či projížďku na kole tu tak lze využít nejen k načerpání duševních a fyzických sil, ale i k zisku nových vědomostí.

Naučná stezka okolím Padrťských rybníků

Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků

Pověrčivé turisty asi nepotěší počet informačních panelů. Je jich třináct. Komu by toto číslo dělalo problém, může jej rozdělit. Pouze ve čtyřech případech totiž u cesty stojí ty klasické velké s dřevěnou konstrukcí. Zbývajících devět zastávek má formu menších kovových panelů, netradičně umístěných na solitérních kamenech. Takhle citlivě se ke tvorbě naučných stezek staví málokde.

Na velkých informačních panelech najdete zejména informace o zaniklých obcích Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín. Komu by nestačil jejich obsah, může využít přiložené QR kódy. Zvídavci pod nimi naleznou spoustu velmi detailních informací, například i kroniky zaniklých obcí. Je však třeba počítat s poněkud horším mobilním signálem.

Naučná stezka okolím Padrťských rybníků

Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků

Jak už bylo zmíněno výše, trasa naučné stezky vede srdcem Středních Brd. Nedá se sem dostat autem, a tak je k její délce přibližně 14 kilometrů nutné připočíst ještě cestu z výchozího bodu na okraji CHKO. Aby byl výběr nástupních míst co nejširší, neurčili tvůrci naučné stezky pořadí jednotlivých zastavení, kterým by se turisté měli řídit. Ti tak mohou libovolně vybírat taková, která se jim líbí. Nejblíže je to ke stezce ze Skořic, přibližně kilometr. Z Teslínů i Míšova je třeba šlapat čtyřikrát déle. Dojít se sem dá třeba i z Hořic nebo na kole de facto odkudkoli. Počítat je třeba ale s tím, že stezka není přímo v terénu značená. Její vedení je znázorněno na mapkách na každém zastavení. Mapová aplikace v telefonu nebo turistická navigace se rozhodně bude hodit.

Naučná stezka tu byla naplánována ještě úezdním úřadem vojenského újezdu před vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Tak, jak ji dnes vidíme pod názvem Okolím Padrťských rybníků byla vytvořena Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Brdy za spolupráce obcí Věšín, Skořice a Strašice a Vojenských lesů a statků. Po odborné stránce se na ní podíleli také pracovníci Hornického muzea Příbram, Muzea Středních Brd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Svaz vyhnanců z Brd. Za zmínku stojí i to, že na jednotlivých zastaveních naleznete mimo jiné i grafiky pana Jana Čáky.


mapa:

You may also like...