O třemšínské lesy je dobře postaráno

Botanicky nejzajímavější lokality v Brdech najdete tam, kde člověk les vymýtil a choval se tak, že dal vzniknout rozsáhlým vřesovištím nebo vlhkým loukám, třeba s kosatcem sibiřským. Zajímavé a divočině blízké porosty najdete i v širším okolí Třemšína. Zbytky bučin chrání přírodní rezervace Chynínské buky nebo přírodní památka Míšovské buky. Drtivou většinu Brd však porůstá produkční les. I ten je možné pěstovat různými způsoby, více či méně vzdálenými od přirozeného stavu. Za péči o lesy na Rožmitálsku získalo v minulém týdnu Arcibiskupství pražské Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. A to je pro naši nejmladší chráněnou krajinnou oblast i její návštěvníky jistě skvělá zpráva!

foto: AOPK ČR/Správa CHKO Brdy

foto: AOPK ČR/Správa CHKO Brdy

Ocenění, které se letos udílelo poprvé, si 5. února za Arcibiskupství pražské převzali Karel Štícha a Josef Hrdina. Rada AOPK nakonec jejich práci vybrala z celkem jednadvaceti nominací.

František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) ocenění komentoval slovy: „Je málo hospodářů, kteří v praxi ukazují, že se v lesích dá hospodařit a zároveň tu může zůstat i prostor pro přírodu. Přírodě blízké lesní hospodaření Arcibiskupství pražského v polesí Rožmitál je ale dokladem toho, že to lze. Zdejší lesy jsou pestré, pro jejich obnovu se využívá přirozeného zmlazení, stromy se nekácejí plošně, ale pečlivě se vybírají stromy a jejich skupiny. V lesích nalezneme na stejné ploše stromy různého staří i druhů, což vyhovuje řadě rostlin a živočichů. Ale je to důležité pro ekologickou stabilitu lesa obecně. A dvojnásob důležité v době klimatické změny, doprovázené dramatickou kůrovcovou kalamitou. Zdejší hospodaření zkrátka ukazuje, že ochrana přírody i ekonomický zájem hospodářů mohou být v souladu.“

zdroj informací a foto: AOPK ČR/Správa CHKO Brdy

You may also like...