Jiří Holomel

Žije ve Třemošné. Celkem 18 let vedl kroužek cykloturistiky při Středisku volného času v Plzni, organizoval cyklotábory a další cykloturistické, vodácké a pěší akce. Je duchovním otcem oblíbených plzeňských cyklovlaků a od roku 2001 se každým rokem podílí na jejich organizaci a připravuje podklady pro doporučené trasy. Od roku 2015 píše Tipy na výlet na kole, publikované v Plzeňském deníku. Přispívá na regionální portál pro cyklisty Plzeňského kraje www.plzenskonakole.cz. Při svých toulkách po Čechách hodně fotografuje a fotky pak publikuje. Vzhledem ke své zálibě v historii plánuje své trasy především po historických pozoruhodnostech a v rámci Brd po stopách působení armády. Po domluvě připraví trasu pěší nebo cyklo na míru pro jednotlivce i skupiny podle požadavků zadavatele. Mluví česky, německy, částečně rusky a anglicky.

Kontakt: Tel. 727 204 227, j.holomel@centrum.cz