Josef MUCHA

V současnosti žije ve Spáleném Poříčí. V minulosti pracoval s mládeží, založil skautský oddíl Lumturo (funguje dodnes), který 10 let vedl jako hlavní vedoucí. Jeho oborem je geologie, profesně se zabývá radonovým průzkumem. Příroda a geologie je zároveň jeho koníčkem a proto se již 15 let zabývá její popularizací přednáškami, prezentacemi a exkurzemi. V posledních letech ve spolupráci s Radkou Žákovou jako lektor organizuje geozájezdy do zahraničí i po České republice. Dále vytváří webové stránky www.geologie-astronomie.cz, kde prezentuje zajímavé geologické lokality s fotografiemi a geologickým popisem. Dalším oborem jeho zájmu je astronomie. Tento obor přibližuje veřejnosti na přednáškách a při astronomických pozorováních na své hvězdárně a při různých dalších akcích (tábory pro děti a mládež, rekreace rodin, pro různé zájmové skupiny apod. …).

Kontakt: mobil 6020494697, rdmservis@seznam.cz, www.geologie-astronomie.cz