Marcela Flídrová

Narodila se v Příbrami a své dětství a dospívání prožila v lůně Brdských lesů, jako dcera hajného. K Brdským lesům má ochranářský vztah, tak jí na vycházkách vždy zastihnete s taškou na odpadky. Svým příkladem se snaží ostatní přesvědčit o nutnosti chránit přírodu. V současnosti žije v Hořovicích, kde mimo jiné předcvičuje keltskou jógu Wydu. Zájmem o Kelty, kteří v okolí Hořovic před naším letopočtem žili, se před cca 10 lety dostala nejen k historii Keltů na Hořovicku. Začala pořádat komentované vycházky do okolí Hořovic a také po Hořovicích samotných. Následně začala organizovat komentované vycházky do lesů středních Brd, ve kterých vyrostla. Jejím životním cílem je návrat k přírodě. Pracuje s měsíčními cykly, sílou barev a esenciálními oleji terapeutické kvality. Pořádá semináře s názvem „kolo roku“, které souvisí s osmi pohanskými (keltskými) svátky a s uvědoměním, že člověk je součástí přírody, a ne nad ní. V krajině vyhledává energetická místa, která jsou spjata s historií místa. Je schopna připravit komentovanou vycházku na zakázku, dle požadavků zákazníka. Mluví česky, částečně německy a rusky.

Kontakt: tel. 603 964 553, flidrova.marcela@seznam.cz, www.syringa-czech.cz,