Tři dvojice lip nově připomínají zaniklé brdské obce

Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat. O pravdivosti citátu amerického filosofa se během hodin dějepisu přesvědčují i žáci na základních školách. Nejde ale jen o dějiny světové nebo minulost individuální. Platí to i o minulosti regionu. A ta brdská je bohatá, i když ne vždy veselá.

Lípy na Záběhlé

Lípy na Záběhlé

Přesně to lze říct o obcích, které byly v důsledku rozšiřování vojenského újezdu poprvé před osmdesáti lety vysídleny. Na Padrť, Kolvín a Záběhlou upomínají informační panely na nedávno otevřené naučné stezce Okolím Padrťských rybníků a nově i tři dvojice lip srdčitých.

Smutné výroční připomněla Agentura ochrany přírody ČR, Správa CHKO Brdy na podnět občanského sdružení Svaz vyhnanců z Brd symbolickou výsadbou stromů na místech, kde tyto obce stávaly. Stromy pak před několika dny vysadily Vojenské lesy a statky ČR z prostředků Programu péče o krajinu. Slavnostní akt výsadby měl být součástí otevření již zmíněné naučné stezky. Epidemiologická situace ale měla za následek zrušení i této akce.

Návštěvníci jedné z nejromantičtějších brdských lokalit by měli vědět, že nově vysazené stromy jsou potomky památné lípy u hrobky Valentů na Chloumku, jejíž torzo o obvodu přes sedm metrů dodnes stojí v Mělníku.

You may also like...