V Brdech vznikla nová naučná stezka

Okolím Padrťských rybníků lze stále bezcílně bloumat. Zdejší odlesněná krajina, pohnutá historie i obrovské rybníky ale přímo sváděly k tomu, aby tu vyrostly panely naučné stezky. Ty se před několika dny staly skutečností a procházku centrem Brd tak lze využít nejen k načerpání duševních sil, ale i k zisku nových vědomostí.

Dolejší Padrťský rybník

Dolejší Padrťský rybník

Na nové naučné stezce turisté najdou hned třináct zastavení. Pouze ve čtyřech případech se však jedná o klasické velké informační panely. Zbývajících devět zastávek má formu menších kovových panelů, netradičně umístěných na solitérních kamenech. Jedná se o příspěvek k zachování unikátní nezastavěnosti Brd.

Menší panely, které se osvědčily například na nedávno otevřené stezce u Obecnice, popisují zejména přírodní hodnoty tohoto území. Okolí Padrťských rybníků však bylo výrazně formováno i prací lidí, kteří tu žili v zaniklých obcích Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín. Těm jsou věnovány velké panely umístěné v místech, kde dříve stávaly vesnice. Komu by nestačil jejich obsah, může využít QR kódy na panelech i tabulích. Zvídavci pod nimi naleznou spoustu velmi detailních informací, například kroniky zaniklých obcí. Je však třeba počítat s tím, že absence mobilního signálu může umožnit zobrazení těchto informací až o několik desítek či stovek kroků dále. 

Poměrně neortodoxně přistoupili tvůrci nové naučné stezky k jejímu trasování. Neurčili totiž pořadí jednotlivých zastavení, kterým by se turisté měli řídit. Ti tak mohou libovolně vybírat taková, která se jim líbí, nebo zvolit libovolné nástupní místo. K naučné stezce u Padrťských rybníků to totiž úplně blízko není odnikud.

Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků byla vytvořena Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Brdy za spolupráce obcí Věšín, Skořice a Strašice a Vojenských lesů a statků. Po odborné stránce se na ní podíleli také pracovníci Hornického muzea Příbram, Muzea Středních Brd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Svaz vyhnanců z Brd. Na jednotlivých zastaveních pak naleznete mimo jiné i grafiky pana Jana Čáky.

zdroj: Správa CHKO Brdy

You may also like...