Vycházky za přírodou Brd mají nový termín

Jarní vycházky za přírodou Brd pořádané Hornickým muzeem Příbram a Agenturou ochrany přírody a krajiny se staly pěknou tradicí. Letošní situace jakoby se snažila tuto tradici přerušit. To ale nezná pracovníky obou zmíněných institucí. Původní květnový termín bylo třeba zrušit, akce se ale pouze přesunula, a to na začátek června.

Vycházky za přírodou Brd, zdroj: AOPK ČR

Vycházky za přírodou Brd, zdroj: AOPK ČR

Mgr. Jana Fischerová a Mgr. David Fischer budou podávat zasvěcený komentář v sobotu 6. června, a to hned na dvou místech. Dopoledne se z parkoviště mezi Strašicemi a Dobřívem vyrazí na osmikilometrovou procházku k Bahnům. Zdejší cvičiště skýtá spoustu zajímavých biotopů nejen pro obojživelníky. To samé by šlo říci o cvičišti u Felbabky, kam se vedoucí vycházky odeberou odpoledne. Živočichům na pomezí vodního a suchozemského prostředí bývají tyto vycházky věnované nejvíce.

Příchozí se ale určitě dozvědí spoustu zajímavých informací i o jiných zástupcích živočišné říše, rostlinách a možná i houbách. Jan by si měli včas rezervovat místo. Počet účastníků je totiž omezen a je třeba se předem přihlásit. Slouží k tomu e-mail jana.fischerova@nature.cz.

You may also like...